O firmie

Firma BMS4U powstała w 2013 r. w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji teleinformatycznych i bezpieczeństwa budynków przemysłowych, mieszkaniowych i publicznych. Zatrudniamy zespół inżynierów posiadających wszystkie wymagane przepisami uprawnienia, certyfikaty, kwalifikacje m.in.: od projektowania i kierowania robotami w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz duże doświadczenie w projektowaniu i realizacjach instalacji niskoprądowych w dużych obiektach typu: hipermarkety, zakłady przemysłowe, wielokondygnacyjne hotele itp.

Firma BMS4U oferuje usługi w zakresie koncepcji, projektu i wykonania systemów teletechnicznych w ramach systemów inteligentnego budynku w zakresie:

 • Systemy sygnalizacji pożaru
 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu
 • Systemy kontroli dostępu oraz kontroli czasu pracy
 • Systemy telewizji dozorowej CCTV
 • Systemy nagłośnienia ogólnego i alarmowego
 • Systemy oddymiające oraz ewakuacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Sieci telefoniczne wewątrz budynkowe
 • Linie i sieci telekomunikacyjne miedziane
 • Linie i sieci światłowodowe
 • Centrale telefoniczne oraz serwery telekomunikacyjne
 • Systemy teletransmisyjne oraz dostępowe
 • Systemy powiadamiania oraz wezwania
 • Systemy telewizji użytkowej TV-SAT oraz Pay-TV
 • Systemy automatyki pożarowej
 • Systemy automatyki przemysłowej
 • Systemy automatyki oświetlenia oraz instalacji elektrycznych
 • Pomiar rezystancji izolacji
 • Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (impedancji pętli zwarcia)
 • Pomiar ciągłości uziemienia ochronnego
 • Pomiar rezystancji zwodu odgromowego

Szkolenia, uprawnienia, certyfikaty

 • Szkolenia z systemów BMS firmy Delta Controls konfiguracja i architektura systemu.
 • Uprawnienia SEP do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji i dozoru.
 • Okablowanie strukturalne MMC, uprawnienie do instalowania i projektowania systemów okablowania strukturalnego oraz objęcia ich 25-letnią gwarancją.
 • Szkolenie dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością oraz pożarem obiektów zabytkowych, muzealnych, sakralnych.
 • Certyfikat w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji Systemów Sygnalizacji Pożaru przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.
 • Certyfikat w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji Systemów Sygnalizacji Pożaru firmy BOSCH.
 • Szkolenie Schneider Electric z zakresu projektowania systemów i wizualizacji BMS.
 • Szkolenie Schneider Electric z zakresu programowania sterowników przeznaczonych dla automatyki budynkowej i przemysłowej.
 • Certyfikat uczestnictwa w Kongresie Pożarnictwa, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych.
 • Nagroda dla Elektromontaż Rzeszów S.A., Budowa Roku 2010r. za Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Firmy współpracujące z BMS4U

Zapraszamy do kontaktu ->